27-09-11

12 oktober: dag van je onthaalmama en/of onthaalpapa

Een onthaalouder, beste mensen
is spil van mening gezin.
Ze is al eerste wakker
en slaapt als laatste in.
En is ze eens afwezig,
dan jammert heel de troep
want niemand kan ze missen....
Toch heeft ze geen beroep.
 
Ze staat klaar voor haar klanten,
ze brengt de kinderen groot.
Droogt tranen en snuit neusjes
is net een duizendpoot.
Als iedereen verkouden is
verpleegt ze heel de troep
loopt zelf van de koorts te rillen
toch heeft ze geen beroep.
 
Maar... Z'is de troost der kleinen
en ouders' grootste schat
met pampers op haar altaar
en zalf als wierookvat.
Ze is in 't drukke leven
het rustpunt voor haar troep.
Haar wapenspreuk is "LIEFDE"
God zegene haar beroep!
 
Toon Hermans
 
Een fijne dag lieve mensen!!!! 

20-12-10

Vandaag

20 december verlaat Inge De Coster, na 6 jaar, onze dienst.

Ze gaat terug naar haar droomjob de verpleging!
Vanaf morgen kan je haar vinden in het OLV te Aalst.

We wensen haar alle goeds toe!

Nele De Cock neemt haar halftijdse job over vanaf heden en begeleid de mensen van Lennik.

Met een uitdagende groet,

 

 

20:03 Gepost door dienstverantwoordelijke Pavok in Actualiteit, dienst voor onthaalouders | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienst, verpleging, job, groeten, lennik |  Facebook |

12-03-09

vorming

Op 19 maart om 20 uur tot 22h30

hebben onze onthaalmama's en papa's vorming te Liedekerke. Dit is de eerste van de vier avondvormingen in 2009.

De avond bestaat uit 2 luiken:
1. het nieuwe huishoudelijke regelement vanaf april 2009
2. Het heen-en weerboekje: verschillende mogelijkheden

We hopen dat na een lange dagtaak onze moekes en vakes nog voldoende energie hebben om heel creatief te zijn en hun ideeën naar voor te brengen.

11:22 Gepost door dienstverantwoordelijke Pavok in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: heen en weerboekje, avond, huishoudelijke regelement, reglement, kinderopovang, vorming, vier |  Facebook |

05-06-08

Dagprijzen

Zoals naar jaarlijkse gewoonte verandert op 1 juli de dagprijs van jullie kindje of kindjes en dit op basis van jullie aanslagbiljet van de belastingen inkomsten 2006 - aanslagjaar 2007. Dit van beide partners. Verdere info kan je vinden op de website.

We willen jullie er nogmaals aan herinneren om dit binnen te brengen en dit uiterlijk 30 juni 2008.
De regelgeving vanuit Kind en Gezin veranderd immers vanaf 01/07/2008 nl indien het aanslagbiljet niet binnen is wordt de maximumbijdrage  van 24.07 € aangerekend (nog niet geindexeerd met de spilindex van mei) en dit voor de ganse periode nl tot 30/06/2009. Dus wees er op tijd bij!

De brief met de nieuwe dagprijs ontvangen jullie in de loop van de maand juli.

Rekenende groeten,

16:24 Gepost door dienstverantwoordelijke Pavok in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dagprijs, regelgeving, aanslagbiljet, kinderopvang, kind en gezin, maximumbijdrage, kinderen |  Facebook |

12-05-08

Alle moekes

wensen we

een heel fijne moekesdag toe en in 't bijzonder ónze moekes die met hun 60 grote moederharten zorgen voor 500 kindjes!

Dat verdient een...

image

16:43 Gepost door dienstverantwoordelijke Pavok in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moeke, moekesdag, knuffel, dank, kus, kinderen |  Facebook |

17-02-08

Studiedagen

voor 't eerst een ganse dag...

Onze onthaalouders hadden tot vorig jaar 4 maal een vorming op jaarbasis op een avond van 20 tot 22h.

Omdat we als dienst ondervonden dat enerzijds de onthaalouders zeer moe waren na een dag werken van reeds vroeger uurtjes - vanaf 5 uur was onze vroegste onthaalmoeke al bezig -  en anderzijds de thema's die aan bod kwamen niet voldoende konden uitgediept worden, gooien we het dit jaar na lang overleg over een andere boeg.

Wij, als dienst hebben nagedacht over de thema's waar onze onthaalouders het meest kunnen uit leren en hebben hen ingedeeld in groepen.

We komen tot de volgende modules:

1. assertiviteit en communicatie
2. grenzen stellen/ straffen en belonen
3. ontwikkeling en spel
4. hechtingsrelaties
5. ontwikkelingsboekje

Elke onthaalouder volgt één van deze modules en dit gedurende een volledige dag van 8h30 tot 16 uur.
Lovenswaardig is dat zij hun opvang sluiten en tijdens deze vormingsdag geen enkele vorm van compensatie krijgen. Ze doen dit onbezolgdigd en dit verdient een pluim!

We hopen tijdens deze dag voldoende tijd te krijgen om dieper op het thema te kunnen ingaan.

Natuurlijk zorgen we voor vervanging maar enkel en alleen als dit wordt gevraagd door de ouders!

We wensen onze onthaalouders een leerrijke dag toe !!!

ps de eerste start op maandag 18/02/2008.

 

18:49 Gepost door dienstverantwoordelijke Pavok in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vorming, onthaalouders, pavok, ontwikkeling, spel, assertiviteit, communicatie, boekje |  Facebook |

19-10-07

facturen

Door de stroomstoringen van de wegenwerken...

is de harde schijf van de server gecrasht waardoor we alles opnieuw moeten ingeven vanaf juli 2007. Dit betekent concreet alle contracten, wijzigingen, dagprijzen, kindjes en hun opvangdagen moeten ingebracht worden. Als je weet dat we ongeveer een 330 fakturen hebben op 1 maand dan weet je ook dat we er eventjes zoet mee zijn.

Bijgevolg zullen de fakturen van september pas op de post gaan op 5 november. Onze excuses voor deze overmacht!
Eind november zul je dan ook de faktuur ontvangen van oktober.

 

 

 

08:30 Gepost door dienstverantwoordelijke Pavok in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: stroomstoring, wegenwerken, facturen, overmacht |  Facebook |

17-10-07

permanentie uren

Vanaf 15 oktober hebben we nieuwe permanentie uren!

Op maandag en vrijdag zijn we bereikbaar van 9 tot 13 uur.

Op donderdag is dit van 14 tot 17 uur behalve de eerste donderdag van de maand dan zijn we bereikbaar van 17 tot 21 uur.

Verder kan je ons bereiken via 02/532.04.90  met  het antwoordapparaat waar je een boodschap kan inspreken.

We zijn eveneens bereikbaar via de website, via contact maar nog meer met ons email adres pavok@skynet.be

De andere dagen zijn we op "route"': op huisbezoek bij onze onthaalmama's, vergaderingen, team en dergelijke...

Tot hoors !

 

23:21 Gepost door dienstverantwoordelijke Pavok in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uren, email, website, telefoon, antwoordapparaat, route, onthaalmama, team, vergaderingen |  Facebook |